top of page

ES finansējums

Picture1.png

12.04.2024. SIA EKJU ar LIAA noslēdz līgumu NR. Nr.17.1-1-L-2024/206 Eksporta atbalsta darbību plāna apakšprogrammas ietvaros. 

​19.04.2024.

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) turpina sniegt atbalstu Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai.

Viens no Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalsta virzieniem ir Eksporta atbalsta darbību plāna apakšprogramma. Tās ietvaros ar dažādu aktivitāšu palīdzību tiks veicināta Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu eksportspēja.

SIA EKJU katru gadu piedalās vairākās starptautiskās izstādēs, kā JDC Garden Trends, Spoga+Gafa, Glee, kā arī izmanto citas aktivitātes, lai paplašinātu savas eksporta noieta iespējas, tādēļ šī apakšprogramma ir liels atbalsts eksporta mērķu īstenošanā.

Norway Grants (1).jpg

Attīstības aģentūra (LIAA) par projekta nr. NOFI/LV06/AK2/19 īstenošanu.

15.08.2015.

In June 19, 2015 “EKJU” Ltd signed a contract No. NP-2015/14 with Latvian Investment and Development Agency (LIDA) about project number NOFI/LV06/AK2/19 implementation. This project was partially financed by Norwegian Financial Mechanism, Norway grants for “Green industry innovation” programme, Open call “Support for implementation of “green” technologies.

 

Project was completed on March 18, 2016.

The aims of this project were the introduction of environmentally friendly production technologies and bring new materials into production:

•             Modernize the company's machineries in order to carry out the production of the new, environmentally friendly technologies.

•             Conduct research in order to find the most effective ways to use new technologies.

•             Conduct research in order to find out to what amount the new technology will reduce the CO2 footprint, in addition to the reduction that is already known.

•             Carry out publicity activities in order to promote environmentally friendly production.

The total eligible cost was 674 805.21 euros, of which EUR 327 945.28 has financed by NOFI and EUR 36 438.36 has financed by the state budget.

LIDA (1) (1).jpg
LIDA (2).jpg

“Projekta Nr.4.1.1.0/17/A/018 “Enerģijas efektīvas samazinošu investīciju veikšanas SIA EKJU ražotnē” ietvaros uzņēmumā ir veikta ražošanas ēku bēniņu siltināšana, uzstādīti jauni paceļamie vārti un pabeigta siltummezglu montāža.”

23.04.2018.

SIA “EKJU” 2017.gada decembrī sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir uzsākuši realizēt projektu Nr.4.1.1.0/17/A/018 “Enerģijas patēriņu samazinošu investīciju veikšana SIA EKJU ražotnē”

NAP ES.jpg

Pētījums tiek izmantots projekta  “Meža nozares kompetences centrs”, ietvaros. Projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 īstenošanā

09.05.2018.

Pētījums tiek īstenots projekta  “Meža nozares kompetences centrs”, ietvaros. Projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 īstenošanā, Meža nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;

Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus ​

atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots 2016. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

SIA “EKJU” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs un īsteno projektu Nr.P14 “Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU””.

Pētījuma nosaukums:

Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU”

 

Pētījuma mērķis:

Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar zinātniekiem, veikt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti un izstrādāt tehnoloģiskos procesus un nosacījumus eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izstrādei.

Pētījuma vispārējais apraksts:

Teorētiski projekta īstenotājiem ir zināmas lineļļas fizikāli ķīmiskās īpašības, bet, lai izgatavotu ražošanas vajadzībām atbilstošu rūpnieciski mērogojamu lineļļas uzklāšanas iekārtu, nepieciešama padziļināta produktu izpēte un tai sekojoša tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Šobrīd ne Latvijā, ne arī pasaulē nav iespējams iegādāties gatavu lineļļas uzklāšanas iekārtu, jo tām nav bijis ne rūpnieciska, ne komerciāla pieprasījuma.

Ekoloģiskās būvniecības un dārzu labiekārtošanas tendences ir aktualizējušas šo jautājumu un radījušas nepieciešamību pēc rūpnieciskas iekārtas.

Projekta rezultātā tiktu veikta padziļināta lineļļas produktu izpēte un izstrādāta tehnoloģiskā shēma un rasējumi lineļļas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas izgatavošanai, kā arī lineļļas krāsa tiktu pilnveidota, lai paātrinātu uzklāšanas un žūšanas ātrumu, bioloģisko un fizikālo koksnes aizsardzību.

Realizējot šo projektu, uzņēmums iegūs zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī eksperimentālās iekārtas rasējumu, kas būs par pamatu iekārtas izgatavošanai tuvāko gadu laikā.

NAP ES.jpg

Projekts zinātniskajā virzienā turpinās.

Trīs dažādiem komerciāliem koksnes pārklājumiem uz lineļļas bāzes, kurus paredzēts izmantot tālākajos pētījumos, tika noteikti to raksturojošie parametri – blīvums, sausnes saturs, viskozitāte un tās izmaiņas temperatūras ietekmē. Tika pārbaudīts, kā lineļļas krāsas nožūšanu (lipīgumu, pigmenta saistīšanos) ietekmē koksnes mitrums (Wabs 6% un 18%) pirms pārklājuma uzklāšanas.

      Tika pētīta žūšanas paātrināšana krāsas 2.kārtai:

- temperatūra 40ºC;

- gaisa plūsma (vēja kanāls) + temperatūra 40ºC;

- UV starojums (lampa);

- augstāks cietinātāja saturs (Cobaltu saturošs preparāts;

- cita veida cietinātāji – stronciju cirkoniju, mangānu saturoši preparāti.

     

Veikta paraugu novecināšanu UV starojuma -130 stundas un pilnā kameras ciklā (UV starojums + lietus imitācija) 1000 stundas. Pēc novecināšanas paraugiem noteiktas krāsas izmaiņas (CIELAB krāsu modelis), pigmenta noturība, ūdens slapināšanas leņķa izmaiņas. Paraugiem pārbaudīta aukstuma ietekme (20 dienu izturēšana kamerā pie - 20°C) uz krāsas saglabāšanos un pigmenta noturību.

Tika mikroskopiski noskaidrots, ka pie rupjākiem sariem krāsa pielīp, tādēļ krāsu labāk izlīdzina. Smalkākiem sariem slikta adhēzija ar krāsu, sliktāk izlīdzina.

Uzsākta Eksperimentālo laboratorijas pētījumu rezultātu apkopošana un publikācijas sagatavošana (Paredzēts publicēt Key Engineering Materials ).

NAP ES.jpg
irs (1) (1).jpg
irs.jpg

Projekts zinātniskajā virzienā turpinās - norise septembra mēnesī.

17.09.2018.

SIA “EKJU” 2017.gada decembrī sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru uzsāka realizēt projektu Nr.4.1.1.0/17/A/018 “Enerģijas patēriņu samazinošu investīciju veikšana SIA EKJU ražotnē”.

 

Šī projekta ietvaros uzņēmumā, papildus iepriekš veiktajiem pasākumiem, ir iegādāts un ekspluatācijā palaists CNC apstrādes centrs, kā arī ražošanas telpās veikta apgaismojuma nomaiņa pret LED tipa apgaismes ķermeņiem.

NAP ES.jpg

Enerģijas samazinošu investīciju veikšana SIA EKJU.

16.11.2018.

SIA “EKJU” 2017.gada decembrī sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru uzsāka realizēt projektu Nr.4.1.1.0/17/A/018 “Enerģijas patēriņu samazinošu investīciju veikšana SIA EKJU ražotnē”. Šī gada oktobrī projekts sekmīgi ir realizēts.

 

Projekta Nr.4.1.1.0/17/A/018 “Enerģijas patēriņu samazinošu investīciju veikšana SIA EKJU ražotnē” ietvaros uzņēmumā ir iegādāts un ekspluatācijā palaists CNC apstrādes centrs, izbūvēts jauns siltummezgls, uzstādīti jauni paceļamie vārti, nosiltināti bēniņi ēkās Nr. 8, 9 un 11, ražošanas telpās veikta apgaismojuma nomaiņa pret LED tipa apgaismes ķermeņiem. Šo aktivitāšu rezultātā ir iegūts siltumenerģijas ietaupījums līdz 774,37 MWh/gadā un elektroenerģijas ietaupījums – 21,06 MWh/gadā.

irs (2).jpg

Projekta rūpnieciskā pētījuma daļas noslēgusies.

10.12.2018.

Oktobra beigās tika pabeigts projekta rūpnieciskais pētījums un sagatavota gala atskaite “Padziļināta lineļļas krāsu izpēte”. Pētijuma rezultāti tika rūpīgi izvērtēti, salīdzināti ar rūpnīcā veikto testu un pētijumu rezultātiem, kas tiks ņemti vērā Projekta eksperimentālās izstrādes daļas darba uzdevumu veikšanai.

Galvenie secinājumi:

1. Lineļļas emulsija atšķiras no lineļļas krāsas un beices ar gandrīz trīs reizes zemāku sausnes saturu, zemāku blīvumu un viskozitāti, salīdzinot ar pārējiem pārklājumiem. Emulsijas uzsildīšana līdz 40°C, lai arī samazina viskozitāti, būtiski neietekmē uzsmidzinot uznestos daudzumus un iesūkšanās dziļumu koksnē.

2.Visu pētīto lineļļas pārklājumu nožūšana nav atkarīga no koksnes mitruma robežās no 6 līdz 18%. Temperatūras paaugstināšana līdz 40°C veicina visu pārklājumu pirmās kārtas nožūšanu, bet tikai emulsijai uzlabo arī otrās kārtas nožūšanu (pārklāti paraugi vairs nesalīp). Gaisa plūsma (40°C, 1 m/s) uzlabo emulsijas, bet neietekmē krāsas un beices nožūšanu. UV starojums neuzlabo nožūšanu nevienam no pētītajiem pārklājumiem. Žūšanas paātrinātājs (sikatīvs) ar kobalta savienojumu kā aktīvo vielu neuzlabo krāsas un beices, bet uzlabo emulsijas žūšanu.

3.Novecināšanas kamerā, paraugus pakļaujot UV apstarošanai vai UV starojuma un apsmidzināšanas ietekmei, lielākās krāsas izmaiņas ir ar balto beici pārklātajiem paraugiem, mazākās – pārklātiem ar melno krāsu. Pie vienādiem uzklātajiem sausiem daudzumiem emulsijas pārklājums nodrošina labāku virsmas krāsas stabilitāti, salīdzinot ar beici. Žāvēšanas procedūra būtiski neietekmē krāsas izmaiņas novecināšanas rezultātā.

4.Attiecībā uz lineļļas krāsas uznešanu ar birstēm mikroskopiski tika noskaidrots, ka pētītā lineļļas krāsa pielīp pie rupjākiem sariem, tādēļ krāsa tiek labāk izlīdzināta. Smalkākiem sariem ir salīdzinoši slikta adhēzija ar pētīto krāsu, kā rezultātā krāsa tiek sliktāk izlīdzināta.

Paralēli augusta mēnesī tika   uzsākts darbs pie projekta eksperimentālās izstrādes daļas- izsludināta cenu aptauja un noslēgts līgums par lineļļas  iekārtas rasējuma izstrādi. Uzņēmuma pārstāvji oktobrī un novembrī devās komandējumos uz Itāliju, lai iegūtu informāciju un veiktu eksperimentālo krāsošanu “Makor” rūpnīcā projekta eksperimentālās izstrādes daļas vajadzībām.

NAP ES.jpg

Noslēdzas Projekts Nr. 1.2.1.1./16/A/009.

31.12.2018.

31.12.2018. noslēdzās Projekts Nr. 1.2.1.1./16/A/009 “Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU”. Informācija par projekta rezultātiem – atskaitē.

NAP ES.jpg

Turpinātās lineļļas krāsas uzklāšanas nodrošinājuma padziļināta izpēte.

Līgums Nr. 1.2.1.1/18/A004

11.03.2019

Mērķis​

Sadarbībā ar zinātniekiem turpināt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti, kas ietver lineļļas modificēšanu ar ekoloģiskiem šķīdinātājiem koksnes rūpnieciskas krāsošanas optimizēšanai, lineļļas sastāva izstrādi, tehnoloģisko un kalpošanas īpašību izpēti, eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izstrāde ar iestrādātiem robotizācijas industrijas mezgliem.

 

Pētījuma apraksts​

Uz veiktās izpētes rezultātu analīzes bāzes tiks definēti darba uzdevumi, kas ietver lineļļas modificēšanu ar ekoloģiskiem šķīdinātājiem koksnes rūpnieciskas krāsošanas optimizēšanai, lineļļas sastāva izstrādi, tehnoloģisko un kalpošanas īpašību izpēti. Pētījumu galvenais akcents tiek likts uz lineļļas krāsas ekoloģisko īpašību saglabāšanu, vienlaicīgi, nodrošinot tādus tehnoloģiskos parametrus kā uzklāšana, žūšana, iekārtu tīrīšana. Tiks turpināts darbs pie eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izgatavošanas ar iestrādātiem robotizācijas industrijas mezgliem.

 

Rezultāts​

Lineļļas krāsu eksperimentālās uzklāšanas iekārtas tehnoloģiskā shēma un apraksts, aprēķini un rasējumi, iekārtas prototips. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.

NAP ES.jpg

Projekts Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte liekti līmto produktu ražošanai”.

02.04.2019.

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu 01.04.2019. uzsāk projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023“Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt pētniecību SIA “EKJU” un LVKĶI, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt liekti līmētu koksnes produktu līmējuma stiprības īpašības un lietošanas klasēm atbilstošu impregnēšanas kvalitāti, radīt jaunu produktu – augstas kvalitātes liekti līmētus un impregnētus koka produktus āra videi. Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauns produkts, kā arī gūtas jaunas zināšanas par līmēti liekto koksnes produktu īpašībām un impregnēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Projektu plānots īstenot no 01.04.2019. līdz 31.03.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir 839’469,16 EUR, bet publiskais atbalsts – 580’012,79 EUR.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.   

NAP ES.jpg

„Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piešķiršanas padziļināta izpēte”, Līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004.

31.05.2019.

Laika periodā periodā 17.04.2019 – 31.05.2019. eksperimentu veikšanai sagatavoti dēļi ar izmēriem 15 x 100 x 240 mm laboratorijas krāsošanas testiem un novecināšanas āra testam (LVS EN 927-3).

 

2019.05.16. sanāksmē ražotnē izpētīta pašreizējā krāsošanas tehnoloģija un noskaidroti būtiski jautājumi par krāsas uznešanu un žāvēšanu, kā arī prasības pret sasniedzamo produkta vizuālo kvalitāti.

 

Testa krāsām noteikts sausnes saturs, blīvums, viskozitāte pie istabas un paaugstinātas temperatūras. Sagatavotas krāsu paraugu plēves stiklošanās temperatūras (Tg) noteikšanai un izveidota iekārta dažāda biezuma plēvju žūšanas ātruma noteikšanai uz stikla.

 

Tiek gatavoti paraugi āra testam: 6 sērijas, 3 krāsas ar 1, 2 vai 3 uznestam kārtām, katram variantam vismaz 3 paraugi. Noskaidrots, ka ar melno lineļļas krāsu ar 1 kārtu panāk kvalitatīvu koksnes pārklājumu, tādēļ stendam sagatavoti paraugi ar 1 un 2 kārtām. Pelēkām lineļļa vienā kārtā nekvalitatīvi nosedz koksni, skaidri redzamas atšķirības starp agrīno un vēlīno koksni, tādēļ stendam sagatavoti pelēkie lineļļas paraugi ar 2 un 3 kārtām. Paraugi tiek kondicionēti un tiks uzlikti stendā pirmajās jūnija dienās.

NAP ES.jpg

Turpiņas projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte.

03.10.2019.

 

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

SIA EKJU kopā ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu veic pirmās projekta aktivitātes: tiek turpināta līmēšanas izpēte laboratorijā perspektīvāko līmju atlasei.

 SIA EKJU ir noslēdzis kokmateriālu un līmes piegādes līgumus.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

NAP ES.jpg

SIA "EKJU" ārējā mārketinga aktivitātes

29.10.2019.

 

“ 2016. gada 03. jūnijā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA EKJU tika noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem Nr. SKV-L-2016/414,

LIAA programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, kas atbalsta dalību starptautiskajās izstādēs.

SIA “EKJU”  2019.gadā piedalījusies ar individuālajiem stendiem starptautiskajās izstādēs "Journees des collections Jardin" 2019. Francijā, "Home World 2019", Lietuvā, "Spoga Gafa 2019",Vācijā,  "GLEE 2019", Lielbritānijā.

NAP ES.jpg

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmas piešķiršanas padziļināta izpēte”.

08.01.2020

 

Projektā  “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 01.09.2019.- 30.10.2019. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Veikta krāsas iesūkšanās dziļuma izpēte atkarībā no koksnes īpašībām. Izpētei tika noteikti 3 atšķirīga mitruma apstākļi – istabas (notiktas krāsas iesūkšanās atšķirības izturētai un svaigi ēvelētai koksnei), normāla mitruma apstākļi (RH 65%/20°C) un paaugstināta mitruma apstākļi (pie gaisa mitruma 65 – 75 – 85%). Izgatavoti paraugi krāsas iesūkšanās dziļuma izpētei atkarībā no koksnes uzsildīšanas (līdz 30-35°C).

Izgatavota iekārta, kas dod iespēju pārbaudīt dažādu gaismas starojuma veidu (redzamā gaisma, infrasarkanais starojums) ietekmi uz žūšanu. UV starojuma ietekme pārbaudīta novecināšanas kamerā. Sazāģēti paraugi pārklājumu uznešanai, lai pārbaudītu silta gaisa plūsmas (40°C/ 1 m/s) ietekmi uz žūšanu.

NAP ES.jpg

SIA EKJU sadarbojas ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projektu Nr. 1.1.1.1/18/A/023.

16.01.2020.

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

Ir pabeigta 1.1. aktivitātes īstenošana: pētniecības metodoloģijas izstrāde. Ir uzsākta 1.2. aktivitāte: Līmēšanas izpēte laboratorijā perspektīvāko līmju atlasei. Kondicionējot apstākļos ar dažādu vides relatīvo mitrumu (65%, 75%, 85%), sagatavotas priedes koksnes lamellas (85 × 50 × 15 mm) ar dažādu koksnes absolūto mitrumu (vidēji - 10%, 13%, 16%). Izmantojot tās, ar trīs izvēlētajām līmēm (divas vienkomponenta PU un viena D-4 klases PVA ) uzsākta modeļparaugu ar 20 × 50 mm lielu salīmēto virsmu sagatavošana līmējuma stiprības stiepes-bīdes testā un delaminēšanās pārbaudēm.

Modeļaparugi tiek salīmēti, līmi uzklājot trīs dažādos veidos: vienmērīgi nosedzot visu salīmējamo virsmu un uznesot trīs vai piecas paralēlas nesaplūstošas josliņas. Salīmēšana tiek veikta, ievērojot attiecīgās līmēs specifikācijā paredzēto atvērto un slēgto laiku un presējot ar 1 MPa spiedienu istabas temperatūrā.

Projekta gaita noris saskaņā ar plānoto.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

NAP ES.jpg

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmas piešķiršanas padziļināta izpēte”.

12.02.2020.

Projektā  “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 18.10.2019–17.01.2020. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Uzsākts mākslīgās novecināšanas tests, kā galvenais izstrādnes uzdevums tika noteikts, lai sagatavotie paraugi tiktu pakļauti intensīvam āra vides ietekmējošam faktoram, kas būtiski maina koksnes stāvokli.

UV starojums un ūdens iedarbība tika izvērtēta kā pētāmo lineļļas krāsu aizsargājošās spējas, kā arī krāsas noturība uz koksnes virsmas atkarībā no uzklātā pārklājuma daudzuma.

Pētāmās lineļļas krāsas paraugiem, kas izvietoti āra stendā, regulāri tiek izvērtētas virsmas izmaiņas atkarībā no āra vides ietekmējošiem faktoriem.

NAP ES.jpg

SIA EKJU sadarbojas ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projektu Nr. 1.1.1.1/18/A/023.

09.04.2020.

 

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

Sadarbības partneri ir strādājuši pie Projekta 1.2. apakšdarbības.

Turpināta līmēšanas izpēte laboratorijā, pēc projekta pieteicēja (SIA EKJU) ieteikuma papildus pievienojot vēl cita ražotāja vienkomponeta PU līmi, kopumā eksperimentējot ar četrām līmēm. Ar izvēlētajām līmēm (trīs vienkomponenta PU, viena D-4 klases PVA) salīmēti un pēc kondicionēšanas stiepes-bīdes testā pārbaudīti 175 modeļparaugi (ar dažādu koksnes mitrumu pirms līmēšanas un radiāli vai 45° leņķī novietotām gadskārtām uz līmējamās virsmas). Rezultāti tiek apkopoti. Uzsākti eksperimenti, lai noskaidrotu līmes joslas izplūšanas platumu atkarībā no līmes uznešanas sprauslas diametra, koksnes mitruma un šķiedru orientācijas uz līmējamās virsmas.

Uzsākta salīmētu modeļparaugu impregnēšanas izpēte laboratorijā, sākotnēji, izmantojot vakuuma-spiediena metodi un sākotnēji veicot piesūcināšanas eksperimentus ar ūdeni. 

NAP ES.jpg

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmas piešķiršanas padziļināta izpēte”.

27.07.2020.

 

1.       Izmantojot iepriekšējā atskaitē aprakstītās metodes, pabeigta gada laikā radušos izmaiņu izvērtēšana āra testa paraugiem, kurā āra apstākļiem tiek pakļauti paraugi ar 3 dažādiem lineļļas pārklājumiem un katram pārklājumam ir divas paraugu sērijas ar atšķirīgu pārklājuma kārtu skaitu.

Pēc gada āra apstākļos kopējās krāsas izmaiņas visu krāsu gadījumā ir ļoti līdzīgas, un neatšķiras paraugiem ar dažādu uzklāto pārklājumu kārtu skaitu. Tomēr paraugiem, kuri ir pārklāti ar abām lineļļas krāsām. Krāsas izmaiņas pēc maksimālo vērtību sasniegšanas, kas tika novērotas pēc deviņiem mēnešiem, atkal bija samazinājušās, mērījumus veicot pēc gada. Lineļļas ūdens emulsijas gadījumā arī pēc gada ir vērojams neliels krāsas izmaiņu pieaugums. Krāsas izmaiņu samazinājums paraugiem ar lineļļas krāsām galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām krāsas gaišuma komponentē.

2.       Pabeigts mākslīgās novecināšanas kameras tests, kurā tādas pašas paraugu sērijas, kā āra testā, tika pakļautas LVS EN 927-6 standartā paredzētajai novecināšanas procedūrai, kas iekļauj ciklisku apstarošanu ar UV starojumu un tai sekojošu apsmidzināšanu ar ūdeni. Testa ilgums bija 1000 stundas.

Līdzīgi kā āra testā, arī kameras testā netika novērotas būtiskas atšķirības krāsu izmaiņās starp paraugu sērijām ar vienādiem pārklājumiem, bet dažādu pārklājuma kārtu skaitu. Salīdzinot krāsas, mazākās krāsu izmaiņas bija paraugiem ar pelēko lineļļas krāsu, bet abām pārējām krāsām izmaiņas bija diezgan līdzīgas.

3.       Veikti eksperimenti, lai noskaidrotu koksnes mitruma ietekmi uz lineļļa krāsas iesūkšanos. Paraugi izturēti pie trīs dažādiem gaisa relatīvajiem mitrumiem (RH 65%, 75%, 85%) līdz līdzsvara mitruma sasniegšanai. Paraugu vidējie līdzsvara mitrumi attiecīgi bija 10.3%, 12.6% un 15.5%. Iepriekš nosvērtiem paraugiem ar pārklājamo virsmu 50 × 85 mm istabas apstākļos tika uzklāta pelēkā lineļļas krāsas (530 ± 30 g/m2) un pēc 5 vai 20 minūtēm neiesūkusies krāsa tika noslaucīta un, atkārtoti nosverot paraugu, noskaidrots koksnē iesūkušās krāsas daudzums.

Lai arī paraugos, kas bija kondicionēti pie RH 75% un RH 85%, krāsa bija iesūkusies nedaudz vairāk pie abiem iesūkšanās laikiem, tomēr, rezultātu lielās izkliedes dēļ, nevar secināt, ka paaugstināts koksnes mitrums pētītajās robežās būtiski uzlabo lineļļas krāsas iesūkšanos.

4.       Analizējot gadskārtu virziena ietekmi, būtiskas atšķirības netika novērotas arī starp paraugu grupām ar radiālu paraugu virsmu un virsmu, pret kuru gadskārtas atradās zināmā leņķī. Toties tika novērota vidēji cieša korelācija (korelācijas koeficients r > 5) starp paraugu masu un iesūkušos krāsas daudzumu.

5.       Melnai un pelēkai lineļļas krāsām žūšanas dinamika tika salīdzināta, sekojot ķīmiskā sastāva izmaiņām infrasarkanā starojuma absorbcijas spektros (FTIR-ATR). Rezultāti parāda, ka ar žūšanu saistītās ķīmiskās reakcijas pelēkajai lineļļas krāsai notiek ātrāk nekā melnajai. Tas varētu liecināt, ka pelēkajai lineļļas krāsai ir augstāka sikatīva efektivitāte.

Turpinās darbi, lai noskaidrotu laika perioda no ēvelēšanas līdz krāsas uzklāšanai ietekmi uz krāsas iesūkšanos koksnē un  dažādu gaismas starojuma veidu ietekmi uz krāsas žūšanas iniciēšanu (UV lampas, redzamā gaisma, infrasarkanais starojums).

NAP ES.jpg

Projektā Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piegādes padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmu ieviešana SIA EKJU (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 17.07.2020.-17.10.2020. tika veiktas šādas aktivitātes:

 1. Analizētas īpašības 2019. gada augustā āra novecināšanas stendā uzliktiem pārklātiem priedes paraugiem (standarts LVS EN 927-3). Kopā tiek testētas 6 sērijas, katrā sērijā 5 paraugi ar virsmas izmēriem 65 × 150 mm. Paraugiem uznesta 1 un 2 kārtas melnas lineļļas krāsas (KME), 2 un 3 kārtas pelēkas lineļļas krāsas (KPE), kā arī 3 un 4 kārtas bioprodukta analoga (BP). Paraugiem tiek analizētas krāsas (optisko īpašību) un virsmas slapināšanas leņķa izmaiņas, novērtētas mikroplaisas un pigmentu saistīšanās. Pēc gada āra apstākļos kopējās krāsas izmaiņas visu pārklājumu gadījumā ir ļoti līdzīgas, un neatšķiras paraugiem ar dažādu uzklāto kārtu skaitu. Krāsas izmaiņas paraugiem ar lineļļas krāsām galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām krāsas gaišuma komponentē – paraugi kļuvuši tumšāki. Paraugi tiek kondicionēti, lai noteiktu virsmas ūdens slapināšanas īpašību izmaiņas. Vizuāli redzams, ka visu sēriju paraugiem ir izveidojušās lielākas vai mazākas koksnes plaisas, bet ar KME pārklātiem paraugiem ir izveidojušās plaisas arī pārklājuma slānī visā paraugu garumā pa gadskārtu robežām.

 2. Pabeigts mākslīgās novecināšanas kameras tests, kurā tādas pašas paraugu sērijas, kā āra testā, tika pakļautas LVS EN 927-6 standartā paredzētajai novecināšanas procedūrai, kas iekļauj ciklisku apstarošanu ar UV starojumu un tam sekojošu apsmidzināšana ar ūdeni. Testa ilgums bija 1000 stundas. Līdzīgi kā āra testā, arī kameras testā netika novērotas būtiskas atšķirības krāsu izmaiņās starp paraugu sērijām ar vienādiem pārklājumiem, bet dažādu pārklājuma kārtu skaitu. Mazākās krāsu izmaiņas konstatētas paraugiem ar pelēko lineļļas krāsu, bet KME un BP izmaiņas bija līdzīgas.

 3. Veikti eksperimenti, lai noskaidrotu koksnes mitruma ietekmi uz lineļļas krāsas iesūkšanos. Paraugi izturēti pie trīs dažādiem gaisa relatīvajiem mitrumiem (RH 65%, 75%, 85%) līdz līdzsvara mitruma sasniegšanai. Paraugu vidējie līdzsvara mitrumi attiecīgi bija 10,3%, 12,6% un 15,5%. Rezultātu lielās izkliedes dēļ nevar secināt, ka paaugstināts koksnes mitrums pētītajā intervālā būtiski uzlabo lineļļas krāsas iesūkšanos. Būtiskas atšķirības netika novērotas arī starp paraugu grupām ar radiālu paraugu virsmu un virsmu, pret kuru gadskārtas atradās zināmā leņķī. Toties tika novērota vidēji cieša korelācija starp paraugu masu, resp., blīvumu, un iesūkušos krāsas daudzumu - var secināt, ka vairāk krāsas iesūksies mazāk blīvas koksnes virsmā.

 4. Tika salīdzināta KME un  KPE žūšanas dinamika, sekojot ķīmiskā sastāva izmaiņām infrasarkanā starojuma absorbcijas spektros (FTIR-ATR). Šie rezultāti parāda, ka ar žūšanu saistītās ķīmiskās reakcijas pelēkajai lineļļas krāsai notiek ātrāk nekā melnajai. Tas varētu liecināt, ka pelēkajai lineļļas krāsai ir augstāka sikatīva efektivitāte.

 5. Izstrādāta metodika un sagatavoti paraugi cikliska aukstuma ietekmes novērtēšanai uz krāsas noturību, kā arī optimālo laika periodu novērtēšanai starp krāsas kārtas uznešanu, izlīdzināšanu un otrās kārtas uznešanu.

Projekta rezultāti prezentēti starptautiskā virtuālā konferencē "Materials Science and Applied Chemistry 2020" MSAC 23.10.2020. Sagatavota un iesniegta publikācija “Comparison of the efficiency of three primary driers during the auto-oxidation of alkyd and boiled linseed oil”.

NAP ES.jpg

Projekts “Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piegādes padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmu ieviešana SIA “EKJU”” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

21.01.2021

Projektā "Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA "EKJU"" (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 18.10.2020. līdz 17.01.2021. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Tika turpināts āra tests, kurā āra apstākļiem tiek pakļauti paraugi ar 3 dažādiem lineļļas (LE) pārklājumiem un katram pārklājumam ir divas paraugu sērijas ar atšķirīgu pārklājuma slāņu skaitu. Paraugiem tiek novērtētas krāsas un virsmas hidrofofitātes (slapināšanas leņķis) izmaiņas, plaisu veidošanās. Rezultāti tiks atspoguļoti noslēguma atskaitē. 

2. Tika veikta krāsas noturības izpēte laboratorijas apstākļos, izpētot cikliska aukstuma ietekmi uz krāsas noturību. Cikliskā aukstuma ietekmi uz paraugiem ar LE krāsas pārklājumu tika pārbaudīta, paraugus klimata kamerā “Binders-MKF 240” pakļaujot cikliskai sasaldēšanai (-20°C) un atkausēšanai (+20°C). Šis eksperiments tika veikts ar divām paraugu sērijām – vienai sērijai (s-sērija) paraugi visa eksperimenta laikā bija sausi, bet otrai (m-sērija) paraugus atkausēšanas cikla laikā 1h ar nokrāsoto virsmu uz leju  “peldinātāja” ūdenī, tādā veidā koksnes uzbriešanas dēļ pārklājumā radot papildus spriegumus. Paraugu krāsošanai izmantoja pelēko un melno LE krāsu, to uzklājot vienā vai divās kārtās. Katram variantam pārbaudīja  5 paraugus (kopā 40 paraugi). Pirms testa noteica uzklātos krāsas daudzumus; pirms un pēc mērcēšanas paraugus svēra; ar mikroskopu (palielinājums 10 ×) veica virsmas fotofiksāaciju, 

Rezultāti. Ar vienu melnās LE kārtu pārklātiem paraugiem jau pēc 2.cikla mikroskopā bija redzamas plaisas, bet tādas nebija veidojušas nedz ar 2 kārtām melnās LE, nedz ar pelēko LE (1 un 2 kārtām) pārklātiem paraugiem. Katrā mērcēšanas reizē palielinājās uzņemtā ūdens daudzums, bet mazāk ūdens uzņēma ardievām LE kārtām pārklātie paraugi. Mērcējot paraugus ar pelēko LE, tie uzņēma vairāk ūdens nekā ar melno LE pārklātie, taču žūšana caur pelēko lineļļas krāsu bija efektīvāka, paraugi nožuva ātrāk.  Nosakot virsmas hidrofobitāti pirms un pēc testa, atrasts, ka pirms testa gan paraugiem ar vienu, gan divām ar LE pārklātiem paraugiem ir augstā hidrofobitāta (30 s stabils virsmas kontaktleņķis > 90°). Testa beigās sausiem paraugiem kontaktleņķis bija palielinājies, kas skaidrojams ar lineļļas krāsas pakāpenisku tālāku polimerizēšanos. Savukārt mērcētiem paraugiem virsmas hidrofobitāte bija ievērojami samazinājusies, un vairs netika novērotas atšķirības starp ar pelēko un melno LE pārklātajiem paraugiem.

Secinājumi: rezultāti parādīja, ka apstākļos, kad ar lineļļu nokrāsotā virsma mitrā stāvoklī tiek pakļauta straujai sasalšanai, lineļļas krāsas spēja pasargāt virsmu no samitrināšanās ievērojami samazinās. Savukārt, sausas virsmas daudzkārtēja sasaldēšana nerada ar LE krāsas pārklātas virsmas hidrofobitātes pazemināšanos.

3. Tika veikta arī iekārtas tīrīšanas paņēmienu izpēte - Iekārtu tīrīšanai lineļļas izšķīdināšanai izstrādāta kompozīcija no divām virsmas aktīvām vielām (VAV), kas modificētas ar nātrija hidroksīda (NaOH) piedevu. Eksperimentāli optimizēta sastāva konmpozīcija, pārbaudīta temperatūras ietekme, izstrādāta tīrīšanas procedūra.

4. Lai noteiktu optimālos laika periodus starp krāsas kārtas uznešanu, noslaucīšanu un krāsas izlīdzināšanu (1 vai 2 kārtām) turpinās eksperimentālais darbs un rezultātu apkopošana.

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide"

21.01.2021

Projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide”

 

Uzdevums ir apkopot zināšanas par dekoratīvās apdares krāsas īpašībām, uznešanas nosacījumiem un veikt pārklātas koksnes izpēti. Noskaidrot optimālus kritērijus rūpnieciskai koksnes krāsošanai ar dekoratīvās apdares krāsu, izmantojot pakās sakrautu detaļu iemērkšanas metodi. Veikt krāsas piemērošanu, izpētot tās īpašības un uzlabošanas iespējas.

 

Laika periodā no 1.10.2020. līdz 17.01.2021. notika koksnes dekoratīvās apdares krāsas parametru raksturošana (sausne; viskozitāte, blīvums atkarībā no koncentrācijas u.c.)   un tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 

1. Noskaidroti tehniskie dati (produkta Drošības datu lapa, “User’s Guide to Protim Aquatan Treated Wood”, ražotāja informācija u.c.) par produkta Protim Aquatan lietošanas īpašībām, sastāvu, darba šķīdumiem un to sagatavošanu, ražotāja ieteiktiem koksnes apstrādes parametriem un drošības noteikumiem darbā ar preparātu; noskaidrots ķīmiskais sastāvs.

2.Piemeklēta un tiek pārbaudīta kvalitatīvās analīzes metode biocīda komponenta pierādīšanai koksnē, lai varētu noteikt iesūkšanās dziļumu un sadalījumu atkarībā no piesūcināšanas parametriem. Priekšmēģinājumu veikšanai SIA EKJU nosūtījis preparāta koncentrātu, darba šķīdumu un eksperimentāli apstrādātus koksnes paraugus.

3.Noteikts sausnes saturs krāsas koncentrātā, analizēta darba šķīduma viskozitāte un blīvums atkarībā no šķīduma koncentrācijas. Dati tiek apkopoti. Sagatavoti koksnes paraugi nākošā etapā paredzēto pētījumu veikšanai par kvalitatīva koksnes dekoratīvā pārklājuma iegūšanu atkarībā no tādiem parametriem kā koksnes un šķīduma īpašības, iemērcēšanas un žūšanas parametri, optimālais krāsas uznešanas daudzums dekoratīvo īpašību nodrošināšanai, kā arī novecošanās pētījumiem kamerā.

NAP ES.jpg

SIA EKJU sadarbojas ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projektu Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti uzlīmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai”

gadā.

10.02.2021

 SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai”

īstenošanu.

 

Sadarbības partneri ir pabeiguši 1.3. darbības īstenošanu. CFLA ir iesniegta projekta vidusposma atskaite.

 

Periodā 01.11.2020-31.01.2021. veikti sekojoši darbi.

 

Pabeigta projekta aktivitāte 1.3 “Līmētu modeļparaugu impregnēšanas izpēte laboratorijā”, iegūti sekojoši rezultāti.

 

1)    Noskaidrotas līmes joslu izplūšanas īpatnības abiem izvēlētiem

1C-PUR adhezīviem atkarībā no koksnes mitruma. Iegūtās sakarības, izteiktas vienādojumu veidā, tiks pārbaudītas eksperimentāliem paraugiem.

 

2)    Noteikta līmētu paraugu bīdes stiprība atkarībā no adhezīva

uznešanas veida.  Atrasts, ka uznešanas dizainam ir būtiska ietekme uz bīdes stiprību gan slapjā, gan sausā stāvoklī, turklāt nav atšķirības, līmi uznesot divās vai trīs joslās.  Stiprība ir atkarīga no ar līmi nenoklātās laukuma platības.  Liekti līmētiem paraugiem delaminēšanās nenotiek, ja līmēšanas spiediens ir 1,0 MPa, bet spiediens 0,6 MPa nav pietiekams, īpaši PUR 501.8 gadījumā.

 

3)    Noskaidrota koksnes aplievas un kodolkoksnes ietekme uz šķīduma

absorbciju un biocīda koncentrāciju koksnē. Biocīda daudzums aplievas lamellās ir divas reizes lielāks nekā kodolkoksnē.

 

4)    Noteikta adhezīva uznešanas dizaina ietekme uz ievadītā šķīduma

un biocīda daudzumu. Secināts, ka, uznesot līmi nevis vienlaidus kārtā, bet joslu veidā, uzlabojas šķīduma un biocīda iesūkšanās vidējās lamellās un attiecīgi – impregnēšanas kvalitāte, turklāt par 20-30% samazinās adhezīva patēriņš.

 

5)    Pētīta UV starojuma ietekme uz adhezīvu plēvju stiprību. Abu

pētīto adhezīvu plēvēm stiepes stiprība pēc 700 h novecināšanas bija samazinājusies par 70-80% no sākotnējās.

 

Iegūtie eksperimentu rezultāti atspoguļoti divās datu kopās ( Nr. 3 un Nr. 4) un tiks izmantoti eksperimentālo paraugu izgatavošanai ražotnē un izpētei ar standarta metodēm.

 

Uzsākta aktivitāte 1.4 “Eksperimentālā izstrādē iegūto paraugu testēšana”.

 

1)    Analizēts biocīda (vara savienojumu) saturs rūpnieciski

impregnētās liekti līmētās sagatavēs. Atrasts, ka biocīda koncentrācija vidējo lamellu vidusdaļā ir par kārtu zemāka, salīdzinot ar ārējām lamellām.

 

Tiek saskaņotas rekomendācijas projekta partnerim liekti līmētu un liekti līmētu impregnētu paraugu izgatavošanai ražotnē.

Projekts “Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piegādes padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmu ieviešana SIA “EKJU”” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

24.04.2021

Par projekta “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

izpildi periodā no 18.01.2021. līdz 17.04.2021.

 

Veikti sekojoši, darbi:

 • pabeigts āra tests un apkopoti rezultāti;

 • izpētīta cikliska aukstuma ietekme uz krāsas noturību;

 • noskaidroti optimālie laika periodi starp krāsas kārtas uznešanu, noslaucīšanu un krāsas izlīdzināšanu;

 • atrasti piemērotākie iekrātu tīrīšanas līdzekļi un to lietošana.

 

KĶI arī sagatavoja un iesniedza SIA “EKJU” atskaiti par 3.etapā sasniegtajiem rezultātiem, noslēguma atskaiti par projekta izpildes laikā no 17.04.2019. līdz 28.02.2021. veiktajiem laboratorijas pētījumiem un eksperimentu rezultātiem.

Projekta izpildes gaitā iegūtie rezultāti apkopoti divās publikācijās, kas publicētas SCOPUS indeksētos zinātniskos žurnālos.

NAP ES.jpg

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmu iegādes izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide”

24.04.2021

 

Par projekta “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

izpildi periodā no 18.01.2021. līdz 17.04.2021.

 

Periodā no 18.01.2021. līdz 17.04.2021. iegūti sekojoši rezultāti:

1. Noteiktas sekojošas koksnes dekoratīvās apdares krāsas īpašības: blīvums istabas apstākļos 1,13 g/ml; sausais atlikums koncentrātam, žāvējot pie 140°C, ir 31,9%, atšķaidītam attiecībā 1:5 – 6,5%. Viskozitāte noteikta, izmantojot Ford kausa tipa viskozimetru B3 – 246 (Krievija) ar darba tilpumu 100 ml.  Koncentrāta viskozitāte pie temperatūras 25,0 ± 0,1 °C.  Šķīduma iztecēšanas laiks ir proporcionāls kinētiskajai viskozitātei, un krāsas koncentrātam tas ir 16,0 ± 0,5 s.

2. Noteikta mērcēšanas laika ietekme krāsas iesūkšanos koksnē atkarībā no mērcēšanas laika (30 – 60 – 9 90 - 120 s).  Konstatēts, ka pārbaudītajā mērcēšanas laika intervālā nav lielas starpības starp paraugos iesūktajiem krāsas daudzumiem. Pie īsākajiem mērcēšanas laikiem vairāk krāsas iesūcas paraugos ar zemāku blīvumu, bet šīs atšķirības nav tik izteiktas, mērcējot 90 vai 120 s.

3. Mikroskopiski ar palielinājumu 20 x noteikts krāsas iesūkšanās dziļums priedes koksnē atkarībā no šķiedru virziena, aplievas/kodola daļas un mērcēšanas ilguma.

4. Tiek sagatavoti paraugi āra novecināšanas testam un mākslīgas novecināšanas testiem.

Par projekta “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

izpildi periodā no 18.04.2021. līdz 17.07.2021.

 

Pētījuma aktivitātes tika īstenotas no 18.04.2021. līdz 17.07.2021.

Lai iegūtu 100% nokrāsotus paraugus, veikti priekšmēģinājumi detaļu kaudžu mērcēšanai ar priedes paraugiem.

Lai to īstenotu tika izmantoti 6-16 paraugi, izmērā 150x10x10 mm un veikti sekojoši uzdevumi:

 1. Paraugi salikti kaudzēs dažādās konfigurācijās, lai izvērtētu to ietekmi uz krāsošanas vienmērīgumu.

 2. Īstenoti eksperimenti, izmantojot mērcēšanas laiku 2 vai 3 minūtes ar krāsas koncentrāciju atšķaidījumā ar ūdeni 1:6.

No iegūtiem rezultātiem var redzēt, ka tikai daļa no paraugiem ir pilnīgi nokrāsoti. Starp paraugiem ir minimālas spraugas, kas ļauj krāsai sasniegt arī iekšējās paraugu skaldnes, tomēr veidojas vizuāli defekti tajās vietās, kur skaldnes ir ciešā kontaktā un krāsa nevar ieplūst.

Tika izmantoti arī lielāki priedes paraugi (atsevišķi kodols un aplieva), kā arī egle, izmērā 150x70x15 mm un veikti sekojoši uzdevumi:

 1. Sastādīta krāsas koncentrācija ir 1:5, un veicamais mērcēšanas laiks ir 3 minūtes.

 2. Novietoti vienā kaudzē 8 paraugi. Kaudzes mērcēšana notiek vertikāli, gan to kustinot, gan nekustinot, bet žūšanai kaudzi novieto horizontāli vai vertikāli.

No iegūtiem rezultātiem var secināt, ka, mērcējot kaudzi gan kustinot gan nekustinot, netiek iegūti visi 100% nokrāsoti paraugi. Rezultāti ir līdzīgi priekšmēģinājumiem - pateicoties spraugām starp paraugiem, krāsa var ieplūst un sasniegt iekšējas paraugu skaldnes.

Pēc mērcēšanas žūšanai kaudzi novieto horizontāli vai vertikāli, tā netiek izjaukta 24 stundas, lai pārbaudītu, vai paraugi žūšanas laikā pielīp viens otram. Atstājot neizjauktas kaudzes, visi paraugi žūst un nepielīp viens otram, bet krāsa neizplūda vienmērīgi pa visu parauga virsmu, tā veidojot vizuālus defektus.

Lai veicinātu paraugu nokrāsošanu, kaudzes mērcēšanas laikā ir nepieciešams nepārtraukti kustināt, kā arī mērcēt un žāvēt kaudzi vertikāli.

 

Turpinās nokrāsotu paraugu mākslīgās un āra novecināšanas testi.

NAP ES.jpg

Par projektu “Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piegādes padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmu ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) izpildi periodā no 18.04.2021. līdz 17.07.2021.

21.07.2021

 

Turpinoties eksperimentālai izstrādnei projekta ietvaros, tiek realizēti sekojoši uzdevumi:

 • apdares materiāla izsmidzināšanas elementa sprauslu pārbaude;

 • iekārtas ventilācijas kabīnes uzstādīšana un testēšana, kas paredz ventilāciju un putekļu aizsardzību;

 • filtra uzstrādīšana ventilācijas zonai;

 • gaisa plūsmas nosūces uzstādīšana un darbības pārbaude.

Paralēli veiktajām pārbaudēm un testiem, tiek meklēts risinājums padeves lentas apkopei, kas nodrošinātu samērā ātru un kvalitatīvu apkopi, lai padotais kokmateriāls netiktu sabojāts pirms apstrādes.

NAP ES.jpg

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti uzlīmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai”

30.07.2021

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanas gaita laikā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.

 Laika periodā š.g. no 1. maija līdz 31. jūlijam veikta aktivitāte 1.4. “Eksperimentālā izstrādē iegūto paraugu testēšana”. SIA EKJU ražotnē rūpnieciskos apstākļos izgatavotas 8 paraugu sērijas ar divām grupām - liekti līmētiem neimpregnētiem un liekti līmētiem impregnētiem paraugiem.  Katrā grupā ir plānāki paraugi ar mazu liekuma rādiusu (7.5 mm) un plānākām lamellām, izgatavoti, salīmējot 8 lamellas, un biežāki – ar lielāku liekuma rādiusu (14,7 mm) no 5 lamellām. Lai pārbaudītu laboratorijā iegūtos secinājumus par līmes dizaina ietekmi uz līmējuma stiprību un impregnēšanas kvalitāti, līme tika uznesta divās vai trīs līnijās. Uzreiz pēc produktu izgatavošanas tika analizēts delaminēšanās apjoms visās produkta šuvēs. Rezultāti norāda uz to, ka līniju dizainam nav nekāda statistiski būtiska ietekme uz delaminēšanos ne liekti līmētu, ne liekti līmētu-impregnētu produktu gadījumā. Tā kā lamellas tiek izgatavotas gan no aplievas, gan no kodolkoksnes, tad tika noteikts arī šo abu koksnes daļu īpatsvars, izmantojot speciālu aplievas un kodolkoksnes indikatoru. Biocīda (Vara, Cu) iesūkšanās vienmērīgums aplievā analizēts ar iekrāsojošu indikatoru.  Noskaidrots, ka pilnīgu Cu iesūkšanos aplievā var sasniegt tikai virsējo plānāko lamellu (ar lielāko liekuma diametru) gadījumā, bet biezākām lamellām novērojama gan pilnīga, gan daļēja Cu iesūkšanās. Attiecībā uz līmes līniju ietekmi uz Cu iesūkšanos var secināt, ka abu līniju dizains nodrošina līdzīgu produktu izgatavošanas kvalitāti, bet neliels uzlabojums ir 3 līniju gadījumā nedaudz vienmērīgākas Cu biocīda iesūkšanās dēļ. Rezultāti apkopoti Datu kopā Nr. 5. Rūpnieciski iegūtu liekti līmētu produktu atslāņošanās noturība tika pārbaudīta, veicot delaminēšanās testu atbilstoši modificētam EN 302-2:2017 standartam. Paraugi tika pakļauti cikliskai apstrādei – 3 impregnēšanas cikliem; pirmajā ciklā impregnēšana tika veikta ar aizsardzības līdzekļa šķīdumu, otrajā un trešajā – ar ūdeni.  Pēc katra cikla tika analizēta delaminēšanās katrai parauga šuvei abās sānu skaldnēs. Testi parādīja, ka impregnēšana izraisa lamellu atslāņošanos visos gadījumos, turklāt visbūtiskākā delaminēšanās notiek pēc 1. cikla, sasniedzot jau vairāk nekā 80 % no kopējās delaminēšanās. Rezultāti ļauj secināt, ka vispiemērotākais līmes uzklāšanas dizains, lai iegūtu kvalitatīvus liekti līmētus un liekti līmētus-impregnētus koksnes produktus, ir 2 līniju dizains. Rezultāti apkopoti Datu kopā Nr. 6.

Par rezultātiem sagatavots un iesniegts abstrakts “Finding the optimal one-component adhesive for curved and impregnated glued wood products for outdoor use” dalībai Ziemeļeiropas valstu tīkla 17.gadskārtējā konferencē, kas notiks š.g. 14.-15. oktobrī Kauņā (Lietuva).

NAP ES.jpg

22.10.2021.

Projektā “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)


periodā no 18.07.2021. līdz 17.10.2021. 

•    Apstiprināta publikācija “Comparison of the Efficiency of Three Primary Driers during the Auto-Oxidation of Alkyd and Boiled Linseed Oil”.

•    Lineļļas krāsas uzklāšanas iekārtas prototipam pabeigta ventilācijas sistēmas uzstādīšana. Testēta tās vilkme.   

•   Lineļļas krāsas uzklāšanas iekārtas padeves lentas apkopes nodrošināšana – lentas tīrīšanas un darba kārtības uzturēšanas risinājums ir birste ar piedziņu. Kas paredz to, lai tikai birste tiek iemērkta ūdenī. Tādējādi visa lenta netiek laista caur ūdeni un novērš to, ka iekārtā lieki neuzkrājas ūdens. Savukārt pirms mazgāšanas vannītes uzstādīts skrāpis liekās lineļļas noņemšanai. Darba dienas beigās netīro ūdeni iztecina izmantojot integrēto krānu. 

Turpmākie darbi: 
•    Visas iekārtas iestatīšana un testēšana darba režīmā. Tests ar lineļļu.
•    Birstēšanas iekārtas izveide.

 

.

NAP ES.jpg

Projektā “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

periodā nr 18.07.2021. līdz 17.10.2021.

22.10.2021

Veikta egles, priedes aplievas un priedes kodolkoksnes paraugu krāsošana.

Visos veiktajos testos paraugu izmēri bija 15 x 70 x 150 mm (kopīgais virsmas laukums 0,0276 m2).

Veiktajā pētījumā iegūti sekojoši rezultāti:

 

 1. Mērcējot krāsā.

Krāsas koncentrāta: ūdens attiecība visos gadījumos bija 1:5, mērcēšanas laiks 3 min. 

No 8 paraugiem tika izveidota cieša paka, paraugus nostiprinot ar gumiju.

Paraugi tika mērcēti divos variantos – paraugu paku kustinot un nekustinot. Nekustinot paku, krāsas patēriņš bija līdzīgs eglei un priedes kodolkoksnei (vidēji ap 130 g/m2), un nedaudz lielāks priedes aplievai (ap 180 g/m2). Paku kustinot, krāsas patēriņš vidēji bija par 10% lielāks. Pēc mērcēšanas, paku neizjaucot, paraugus žāvēja 24 h dažādos veidos: horizontāli uz platākās skaldnes, vertikāli uz šaurākām sānu skaldnēm vai vertikāli uz gala skaldnēm. Žāvējot neizjauktās pakās, krāsojuma vienmērīgums neuzlabojās nevienam žāvēšanas veidam. Secināts, ka mikrospraugas (to izmēri ir ap 0,15 mm) starp paraugiem nodrošina kaudzes iekšējo virsmu nokrāsošanu, tomēr netiek sasniegta vienmērīga visu virsmu nokrāsošana. 

Pārbaudīta krāsas šķīduma 1:5 stabilitāte un konstatēts, ka jau pēc 15 min krāsa sāk nogulsnēties. Tas nozīmē, ka krāsošanas procesa laikā nepieciešama šķīduma kustība.

 

 1. Meklējot citus krāsošanas risinājumus, tika pārbaudīta ciešu paku piesūcināšana vakuumā.  Paku no pieciem priedes aplievas vai egles paraugiem pilnīgi iegremdēja krāsā, noslogoja un vakuumēja 5 min. Problēmas radīja putu veidošanās vakuumēšanas procesā, tādēļ tika pievienots pretputošanas aģents. Ja paku tūlīt pēc piesūcināšanas izjauca, ieguva vienmērīgi nokrāsotus paraugus. Ja paku atstāja žūt 24 h bez izjaukšanas, tika novēroti vizuāli defekti - vietām krāsas notecējumi.  Krāsošana vakuumā uzrādīja salīdzinoši labus rezultātus. Turpmāk paredzēts veikt apstrādi ar lielāka izmēra paraugiem lielākā iekārtā.  

 

 1. Pārbaudīta iespēja uzlabot krāsošanas kvalitāti, veicot piesūcināšanu ultraskaņas iekārtā ar vienu (apstrādes laiks 5 min) vai ar diviem (apstrādes laiks 3 min) maisītājiem, tomēr apmierinoša pārklājuma kvalitāte netika sasniegta.

 

Pabeigti nokrāsotu paraugu laboratorijas novecināšanas testi, tiek apkopoti rezultāti. Turpinās āra novecināšanas testi.

NAP ES.jpg

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti uzlīmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanas gaita laikā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.

Laika periodā š.g. no 1. augusta līdz 31. oktobrim pabeigta aktivitāte 1.4. “Eksperimentālā izstrādē iegūto paraugu testēšana”. Pabeigta SIA EKJU ražotnē rūpnieciskos apstākļos iegūtu paraugu testēšana un analīze ar standarta metodēm (kopā 8 paraugu sērijas). Eksperimentu dati apkopoti divās datu kopās: Datu kopā Nr. 5 “Līmes līniju dizaina ietekme uz rūpnieciski izgatavotu liekti līmētu un liekti līmētu-impregnētu produktu kvalitāti uzreiz pēc izgatavošanas” un Datu kopā Nr. 6 “Līniju dizaina ietekme uz rūpnieciski izgatavotu liekti līmētu produktu atslāņošanās noturību”. 
Aktivitātes 1.5. “Eksperimentu datu apkopojums” ietvaros uzsākta eksperimentālo rezultātu apkopošana un izvērtēšana, lai noteiktu un ražotājam rekomendētu optimālos parametrus kvalitatīvu liekti līmētu-impregnētu produkta iegūšanai. Šīs aktivitātes rezultātā tiks sagatavota datu kopa. 
Uzsākta projekta aktivitāte 1.6. “Rezultātu izplatīšana oriģinālos zinātniskos rakstos un konferencēs”.  Sagatavots zinātniskais raksts un nopublicēts (on-line) SCOPUS indeksētā žurnālā European Journal of Wood and Wood Products (žurnāls ar augstu nozares IF 2.014): Kuka, E., Andersone, I., Kurnosova, N., Cirule, D., Andersons, B., Danieks, M. The potential of improving wood preservative penetration into glued wood products bonded with one-component polyurethane by discontinuous adhesive bondline design. Eur. J. Wood Prod. (2021). https://doi.org/10.1007/s00107-021-01753-8. Ir uzsākta vēl viena zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai SCOPUS indeksētā izdevumā.  
Par rezultātiem ir ziņots (mutiskais ziņojumus) starptautiskā zinātniskā konferencē Wood Science and Engineering (Kauņa, 14.-15. oktobris 2021). Ziņojuma kopsavilkums publicēts konferences rakstu krājumā: Kuka, E., Cirule, D., Andersone, I., Andersons, B. Finding the optimal one-component adhesive for curved and impregnated glued wood products for outdoor use. In: Proceedings of the 17th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE2021), October 14-15, 2021, Kaunas, Lithuania, 91-93.

Norway grants.jpg

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides koka prasībām āra telpu mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā” 

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

SIA “Ekju” sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) īsteno projektu “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, projekta numurs AK-IES/45. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Līguma ar LIAA numurs NP-2021/11 (22.12.2021.).

Projekta mērķis ir B2B e-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā SIA EKJU uzņēmumā. Lai šo produktu grupu varētu ieviest ražošanā, projekta ietvaros tiks iegādās jaunas iekārtas - četrpusīgā garenfrēzmašīnas un ēveles mehanizācijas līnija, augstspiediena impregnēšanas iekārta un 2gb. koksnes žāvēšanas kameras. Projektā paredzēts arī IT programmatūras nodrošinājums projektā iegādāto tehnoloģiju integrācijai ražošanas procesā. Papildus paredzētas informācijas un komunikācijas aktivitātes, ar jauno produktu ieviešanu ražošanā saistīti pasākumi, zināšanu pārneses un nozares labās prakses integrēšanas ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 125 499,73 EUR, bet atbalsta finansējums - 433 049,98 EUR (Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 368 092,48 EUR un valsts finansējums 64 957,50 EUR). Atbalsta finansējuma intensitāte ir 45 % no attiecināmām izmaksām.

SIA “EKJU” finansējuma daļa ir 1 057 499,73 EUR, bet sadarbības partnera Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūta daļa – 38 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas vieta – Dārdu iela 1, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2022. – 31.12.2023.

Projektu atbalsta Norvēģijas granti.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Norway grants.jpg

Projekts “B2b e-komercijai izstrādātas āra koka mēbeles un aksesuāri un paaugstinātu vides prasību ieviešana ražošanā”

SIA “EKJU” in cooperation with the Norwegian Institute of Wood Technology (Norsk Treteknisk Institutt) implements the project “Outdoor wooden furniture and accessory developed for b2b e-commerce and increased environmental requirements introduction in production”, project number AK-IES / 45. The project is implemented in cooperation with the Latvian Investment and Development Agency (LIDA). Contract number with LIDA - NP-2021/11 (signed 22.12.2021).

The aim of the project is to introduce wooden furniture and accessories for outdoor space developed for b2b e-commerce and increased environmental requirements in EKJU production. In order to be able to introduce a new b2b e-commerce wooden outdoor furniture and accessories product group into production, new equipment will be purchased within the project - a four-sided longitudinal milling

machine and planer mechanization line, high-pressure impregnation equipment and 2 pcs. wood drying

chambers. The project also provides IT software for the integration of the technologies purchased in the project into the production process. In addition, the transfer of good practice in wood drying and impregnation processes in cooperation with the Norwegian Institute of Wood Technology.

The total cost of the project is EUR 1,125,499.73, and the financal aid is EUR 433,049.98 (funding from the Norwegian Financial Mechanism EUR 368,092.48 and state budget funding EUR 64,957.50). The aid intensity is 45% of the eligible costs.

The financial contribution of SIA “EKJU” is EUR 1,057,499.73, contribution of the cooperation partner -  Norwegian Institute of Wood Technology – is EUR 38,000.00.

Project implementation place – Dardu Iela 1, Ieriki, Drabesi Parish, Cesis District.

Project implementation time: 01.01.2022 - 31.12.2023.

Supported by a Grant from the people of Norway.

Working Together for a Green, Competitive and Inclusive Europe

Norway grants.jpg

Projektā “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

25.01.2022.

 

periodā no 18.10.2021. līdz 17.01.2022 veiktajā pētījumā iegūti sekojoši rezultāti:
Veikti eksperimenti, lai pārbaudītu ciešu paku krāsošanu vakuumā, izmantojot laboratorijas iekārtu. Priedes aplievas un kodolkoksnes, kā arī egles paraugi ar izmēriem 15 x 70 x 150 mm tika cieši salikti pakā, iegremdēti un noslogoti traukā ar krāsu un vakuumēti. Tika sasniegta salīdzinoši kvalitatīva koksnes virsmas nokrāsošana. Atrasts, ka, atstājot pakas bez izjaukšanas dažkārt novērojami krāsas notecējumi, kuru iemesls krāsas putu veidošanās uz koksnes virsmas. Krāsojot laboratorijas iekārtā, tika novērota pastiprināta putu veidošanās, no koksnes izdaloties gaisam un krāsas putošanās rezultātā. Lai to novērstu, tika pievienoti nelieli daudzumi (<0,5%) pretputošanās aģenta. Tālākie eksperimenti tika veikti laboratorijas eksperimentālā iekārtā ar lielākiem egles, priedes aplievas un kodolkoksnes paraugiem ar izmēriem 15x40x600 mm. Tika izmantota krāsas koncentrāta : ūdens attiecība 1:5, jo ir atrasta, ka ar šādu atšķaidījumu var sasniegt vienmērīgāko virsmas krāsojumu neatkarīgi no testētās koka sugas. Atšķirībā no testiem laboratorijas iekārtā, eksperimentālā iekārtā no 9 paraugiem izveidotu paku ievietoja līmeniski un noslogoja. Vienlaikus tika apstrādātas 2 paraugu grupas. Autoklāvu vakuumēja līdz -0,6 bar un tad cilindrā ievadīja krāsu, līdz paraugi ir pilnībā nosegti ar šķīdumu. Vakuumēšanu veica 5 min, tad iekārtā ielaida gaisu un ar nelielu virsspiedienu to atbrīvoja no šķīduma. Šādā krāsošanas risinājumā krāsai netika novērota pārmērīga putu veidošanās, tādēļ nebija nepieciešams pievienot pretputošanas piedevu. Ņemot vērā iepriekš konstatēto salīdzinoši ātro krāsas nogulsnēšanos, krāsa pirms iesūcināšanas cilindrā tika maisīta. Pārklājuma kvalitāte tika novērtēta, pakas izjaucot pēc 24 h. Rezultāti tiek apstrādāti.
Pabeigti nokrāsotu paraugu laboratorijas novecināšanas testi, ir apkopoti rezultāti. Turpinās āra novecināšanas testi. 
Uz iegūto eksperimentālo datu bāzes tiek gatavota publikācija.

NAP ES.jpg

Projektā “Lineļļas krāsu uzklāšanas sistēmu piegādes padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmu ieviešana SIA “EKJU”” (projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

periodā no 18.10.2021. - 30.11.2021.
 

25.01.2022.
Tika veikta konceptuālās lineļļas krāsas uzklāšanas un birstēšanas iekārtas pēdējo mezglu izstrāde un montāža. 
Iekārta tika izvietota krāsošanas telpā un veikti tālāki iekārtas pārbaudes eksperimenti un iekārtas iestatīšana, pielāgojot apdares materiāla apstrādes vajadzībām.

NAP ES.jpg

SIA “EKJU 03.06.2016. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2016/414

 

28.02.2022

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

NAP ES.jpg

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

 

05.04.2022.

Atskaite par 01.01.2022. – 31.03.2022.

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) sekmīgi uzsācis projekta “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45.

No 01.01.2022. līdz 31.03.2022. paveiktas šādas darbības:

 • Veikts atkārtots iepirkums “Koksnes žāvēšanas kameru izgatavošana un uzstādīšana SIA EKJU ražotnē”, par uzvarētāju izvēloties Itālijas uzņēmumu s.r.l. SECAL.

 • Noslēgts līgums ar Igaunijas uzņēmumu Est-Pos OÜ par IT integrācijas risinājuma izstrādi.

 • Noslēgts līgums ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu par testēšanas un produktu vides ietekmes novērtējumu projektā izstrādātajiem produktiem.

 • Noslēgti līgumi par iekārtu piegādi.

 • Veikti grozījumi sadarbības līgumā ar partneri Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu.

 • Uzsāktas pētniecības aktivitātes, ko veic gan SIA EKJU darbinieki, gan partneris Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūts.

Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

NAP ES.jpg

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti uzlīmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanas gaita laikā 01.11.2021. līdz 31.03.2022.

05.04.2022.

Partneri ir veiksmīgi pabeiguši projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 īstenošanu līdz 31.03.2022. Projekta mērķis bija atbalstīt pētniecību SIA “EKJU” un LVKĶI, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskais mērķis bija nodrošināt liekti līmētu koksnes produktu līmējuma stiprības īpašības un lietošanas klasēm atbilstošu impregnēšanas kvalitāti, radīt jaunu produktu – augstas kvalitātes liekti līmētus un impregnētus koka produktus āra videi. Projekta mērķi tika sekmīgi sasniegti.
Projekta rezultātā tika izstrādāts jauns produkts, kā arī gūtas jaunas zināšanas par līmēti liekto koksnes produktu īpašībām un impregnēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem.
Projekta partneri plāno sekmīgi komercializēt jauno produktu, ieviešot to ražošanā līdz 2022. gada beigām.

NAP ES.jpg

Projektā “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) periodā no 18.01.2022. līdz 17.04.2022.

22.04.2022

veikti sekojoši darbi un iegūti šādi rezultāti.

Apstrādāti dati par kvalitatīvas krāsas uznešanas iespējām, izmantojot paraugu paku apstrādi autoklāvā ar vakuumēšanu. Dati tika iegūti, veicot krāsošanu laboratorijas eksperimentālajā iekārtā. Testos tika izmantoti paraugi ar izmēriem 15Í40Í600 mm, vienā pakā tika sastiprināti 9 paraugi. Uznestais krāsas daudzums (g/m2) bija nedaudz mazāks nekā mazākā izmēra paraugiem sākotnējos iemērkšanas eksperimentos. Tas skaidrojams ar mazāku gala efekta ietekmi garāku paraugu gadījumā. Pārklājuma kvalitāte tika izvērtēta, pakas izjaucot pēc 24 stundām. Pakas iekšienē uz paraugu skaldnēm vietām bija vērojams nevienmērīgs krāsojums. Pārklājuma kvalitāte bija līdzīga visiem testētajiem koksnes veidiem – priedes aplievai un kodolkoksnei, kā arī egles koksnei.

Laboratorijas novecināšanas testa rezultāti parādīja, ka lielākās krāsas izmaiņas bija paraugiem, kuriem krāsošanas procesā bija izmantots mazākais iemērkšanas laiks. Iemērkšanas ietekme uz kontaktleņķa izmaiņām novecināšanas rezultātā netika novērota. Priedes kodolkoksnes un egles gadījumā novecināšana bija izraisījusi ievērojamu virsmas hidrofofitātes samazināšanos, bet priedes aplievas koksnei augsta hidrofobitāte saglabājās arī pēc testa.

Ir pabeigts āra novecināšanas tests, rezultāti tiek apkopoti.

Ir sagatavota publikācija “Charaterization and evaluation of water-based ecological paint for the protection of wood materials coated using dipping technique” iesniegšanai starptautiskā zinātniskā žurnālā “Key Materials Engineering”.

NAP ES.jpg

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides koka prasībām āra telpu mēbeļu un aksesuāru ieviešanas ražošanā”

30.06.2022

Atskaite par 01.04.2022. – 30.06.2022.

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) sekmīgi turpina projekta “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45, līguma ar LIAA numurs NP-2021/11.

No 01.04.2022. līdz 30.06.2022. turpinās projektā iegādājamo iekārtu izgatavošana, notiek komunikācija ar iekārtu piegādātājiem. Turpinās pētniecības aktivitāšu īstenošana ar LVKĶI un Norsk Treteknisk Institutt. Projekta sadarbības partneris Norvēģijā šobrīd plāno koksnes žāvēšanas procesus atbilstoši projektā paredzētajiem mērķiem. Saņemti pirmie priekšlikumi un tehnoloģisko procesu blokshēmas no partnera, kuras šobrīd tiek analizētas.

Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

Norway grants_edited.jpg

Projektā “Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide SIA “EKJU” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004)

04.07.2022

periodā no 18.04.2022. līdz 30.06.2022.

 

Veikti sekojoši darbi un iegūti šādi rezultāti.

Apkopoti āra novecināšanās testa rezultāti. Āra novecināšanas testi parādīja, ka iemērkšanas laikam nav būtiskas ietekmes uz krāsas izmaiņām un lielākās gan gaišuma, gan kopējās krāsu izmaiņas tika novērotas priedes aplievai. Pārējiem koksnes veidiem izmaiņas saglabājās aptuveni mākslīgās novecināšanas testu līmenī.

Izstrādāts prototipa tehnoloģiskās un principiālās shēmas pilns apraksts.

Iesniegta publikācija “Development of decorative material application system”, SCOPUS indeksētā žurnālā “Latvian Journal of Physics and Technical Sciences.”

Par projekta ietvaros iegūtiem rezultātiem ziņots starptautiskā konferencē “Young Scientist Conference on Biorefinery Technologies and Products” 2022.gada 27.-29.aprīlī, Rīgā.

Ir veiksmīgi pabeigta projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošana. Pētījums tika veikts saskaņā ar iesniegto plānu, sasniegts projekta mērķis un attiecinātas lielākā daļa no plānotajām izmaksām.

NAP ES.jpg

30.09.2022.

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

Atskaite par 01.07.2022. – 30.09.2022.

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) sekmīgi turpina projekta “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45, līguma ar LIAA numurs NP-2021/11.

No 01.07.2022. līdz 30.09.2022. turpinās projektā iegādājamo iekārtu izgatavošana, notiek komunikācija ar iekārtu piegādātājiem. EKJU ražotnē šobrīd ir piegādātas kaltes un impregnēšanas iekārta. Turpinās pētniecības aktivitāšu īstenošana ar LVKĶI un Norsk Treteknisk Institutt. 08.09.2022. sadarbības partnera pārstāvis Ulrich Hundhausen apmeklēja SIA EKJU, lai iepazītos ar gatavās produkcijas ražošanas un uzglabāšanas procesiem un plānotu turpmākās pētniecības aktivitātes. Tikšanās laikā partneri un ārpakalpojuma sniedzējs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts iepazīstināja projektā iesaistītās puses ar sasniegtajiem rezultātiem. Tāpat uzsākta sadarbība ar IT risinājuma izstrādātāju EST-POS OU.

Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

15.03.2023

Periodā no 01.10.2022. līdz 15.03.2023.

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) sekmīgi turpina projekta “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45, līguma ar LIAA numurs NP-2021/11.

No 01.10.2022. līdz 15.03.2023. SIA EKJU pieņēma ekspluatācijā Augstspiediena impregnēšanas iekārtas un Četrpusīgās garenfrēzmašīnas un ēveles mehanizācijas līniju, kas sastāv no divām iekārtām: Četrpusīgās garenfrēzmašīnas LEADERMAC SPEEDMAC LMC-923SP un Automātiskās padeves sistēmas ErgoTak TIOS 6000. Līdz ar to visas projektā plānotās iekārtas ir iegādātas.

Turpinās pētniecības aktivitāšu īstenošana ar LVKĶI, Norsk Treteknisk Institutt un IT risinājuma izstrādātāju EST-POS OU.

21.12.2022. notika informatīvs pasākums SIA EKJU partneriem un klientiem, kura laikā uzņēmums prezentēja projekta īstenošanas laikā sasniegtos mērķus, informēja partnerus par projekta gaitu un nākotnes sadarbības iespējām.

Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

Norway grants_edited.jpg
Norway grants_edited.jpg

30.06.2023

Periodā no 16.03.2023. līdz 30.06.2023.

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) sekmīgi turpina projekta “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45, līguma ar LIAA numurs NP-2021/11.

No 16.03.2023. līdz 30.06.2023. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts pabeidza Līgumā “E-komercijā realizējamu augstākas kvalitātes ārtelpu mēbeļu un aksesurāru testēšanas un produktu vides ietekmes novērtējuma darbi” noteiktās aktivitātes, 02.06.2023. tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

 

Turpinās pētniecības aktivitāšu īstenošana ar Norsk Treteknisk Institutt un IT risinājuma izstrādātāju Impactic OÜ.

Pašlaik tiek gatavota preses relīze par projektā paveikto.

Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

Norway grants_edited.jpg

02.01.2024.

Projekts “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”

Atskaite par 01.07.2023. – 31.12.2023.

SIA EKJU sadarbībā ar Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt) ir sekmīgi īstenojis projektu “B2B E-komercijai un paaugstinātām vides prasībām radītu āra telpu koka mēbeļu un aksesuāru ieviešana ražošanā”, īstenošanu projekta numurs AK-IES/45, līguma ar LIAA numurs NP-2021/11.

No 01.07.2023. līdz 31.12.2023. pabeidza IT programmatūras nodrošinājuma ieviešanu projektā iegādāto tehnoloģiju integrācijai ražošanas procesā, organizēja informatīvo pasākumu par projekta rezultātiem, kā arī veica preses relīzi. Notika sekmīga zināšanu pārnese un labās prakses pārņemšana no Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūtu (Norsk Treteknisk Institutt).

Visi plānotie projekta mērķi ir sasniegti pilnā apmērā.

image.png
image.png

SIA “EKJU” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros

Projekts “SIA “EKJU” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija” (AIZD-DIGI-19)

Tā kā automatizācijas un digitalizācijas līmenis esošajos SIA “EKJU” ražošanas procesos vērtējams kā vidēji zems, lai īstenotu digitālo transformāciju, uzņēmums plāno investēt četru zemi automatizētu procesu automatizācijā un digitalizācijā, kā arī jauna servera iegādē, lai vispārējā uzņēmuma datu aprite iegūtu lielāku jaudu.

Digitālās transformācijas vajadzības identificētas vairākās jomās un procesos, taču kā prioritārās: (1) manuāla darba ražošanas iekārtu nomaiņa; (2) visos ražošanas procesos iesaistīts minimālais operatoru skaits, kas kontrolē tikai iekārtu un materiāla padevi; (3) automātiska produkcijas uzskaite, (4) maksimāla telpu kapacitātes izmantošana, (5) pāreja uz digitalizētu loģistiku, (6) vienota (integrēta) visu procesu vadības sistēma un (7) mazāks minimālā pasūtījuma apjoms.

Mērķa sasniegšanai SIA “EKJU” ir paredzējusi veikt (1) CNC sētu un paneļu naglošanas un skavošanas līnijas automatizāciju (2) dubulttapotāja un ielādes, izlādes mehanizācijas ieviešanu (IT saslēgšanu ar programmu), (3) zem leņķa zāģējamā CNC optimālzāģa ieviešanu (IT saslēgšanu ar programmu) un (4) Ielādes un izlādes krautnēšanas mehanizāciju optimālzāģim, (5) servera iegādi; kā arī (6) pārskatīt līdzšinējos darbības procesus, tehnoloģiju un programmatūras izmantošanu; (7) optimizēt ražošanas procesus; (8) automatizēt tos procesus, kuros ir liels manuālā darba īpatsvars; (9) uzlabot darba drošību. Projekta mērķis ir pāriet no tradicionāla roku darba un dažādas programmatūras izmantošanas procesa uz vispārēju automatizāciju caur digitalizācijas risinājumiem, tostarp, lai palielinātu savu produktu portfeli un palielinātu apgrozījumu, kā arī samazinātu tradicionālo roku darbu.

Rezultātā pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā uzņēmums būs gan ilgtspējīgāks, gan konkurētspējīgāks, gan eksportspējīgāks.

 

Projekta kopējās izmaksas: 1 055 019,57 EUR (ar PVN)

Eiropas Savienības finansējums: 653 937,75 EUR (bez PVN)

Paredzamā kapitāla atlaide: 305 170,95 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 07.2023.–08.2025.

#NextgenEU, #InvestEU

bottom of page